На вниманието на всички кандидат-студенти!

Във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и № РД-19-139 от 13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

Приемането на заявления за явявяне на изпити в първата кандидатстудентска изпитна сесия продължава до 30.04.2020 г. Заявленията за изпитите се подават в електронизираната система за онлайн регистрация.

Първата кандидатстуденска сесия се отлага и изпитите по обявения график за първата сесия няма да се провеждат.

Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

Защо да се регистрирам онлайн?


При регистрация в електронния портал ще можете:


  • да заявявате желанието си за явяване на кандидатстудентски изпити;

  • да проверявате в коя сграда и зала сте разпределени за съответния изпит;

  • да проверявате оценките от изпитите онлайн;

  • да посочвате желанията си за участие в класиране на по-късен етап;

  • да проследявате резултатите от класиранията в СУ.

След регистрация, Вие можете още:


  • да заплатите таксите за явяване на изпити чрез системата за онлайн регистрация;

  • да получите входящ номер за явяване на изпитите;

  • да разпечатате талона с входящия номер, с който да се явите на изпитите;