Защо да се регистрирам онлайн?


При регистрация в електронния портал ще можете:


  • да заявявате желанието си за явяване на кандидатстудентски изпити;

  • да проверявате в коя сграда и зала сте разпределени за съответния изпит;

  • да проверявате оценките от изпитите онлайн;

  • да посочвате желанията си за участие в класиране на по-късен етап;

  • да проследявате резултатите от класиранията в СУ.

След регистрация, Вие можете още:


  • да заплатите таксите за явяване на изпити чрез системата за онлайн регистрация;

  • да получите входящ номер за явяване на изпитите;

  • да разпечатате талона с входящия номер, с който да се явите на изпитите;