• 1 (current)
На вниманието на всички кандидат-студенти! 20/07/2022 г. 14:55 часа

Уважаеми кандидат-студенти,

На 19.07.2022 г. се обяви третото и окончателно класиране за кандидатстудентската кампания - 2022 г. Резултатите от третото класиране, както и резултатите от предходните две класирания, бяха отразени във вашите лични профили в системата за кандидатстване. Важно е да следите следните означения:

"приет на 3 класиране" - означава, че кандидатът е класиран в съответна специалност на 3 етап и трябва да се запише в нея в срок от 20 до 22 юли 2022 г.

"приет на 2 класиране" + потвърдил - означава, че кандидатът не е класиран в третия етап в друга специалност и трябва да се запише в срок от 20 до 22 юли 2022 г. в специалността, в която е потвърдил от втория етап и е депозирал дипломата си за средно образование.

"приет на 1 класиране" + потвърдил - означава, че кандидатът не е класиран на второ и на трето класиране в друга специалност и трябва да се запише в срок от 20 до 22 юли 2022 г. в специалността, в която е потвърдил от първия етап и е депозирал дипломата си за средно образование.

"не е класиран на 3 класиране" - означава, че не е класиран на първо, второ и трето класиране, не е приет за студент и не се записва.

Третото класиране е окончателно и всички трябва да се запишат в специалностите, за които имат съобщение в личните профили по отисания по-горе начин. Информация за записването можете да намерите на следния линк: 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2022/zapisvane_i_potv_rzhdavane_za_uchastie_v_sledvasch_etap_na_klasirane_na_novoprietite_studenti_za_uchebnata_2022_2023_g

Резултати от изпитите по френски, италиански и испански език 03/06/2022 г. 15:40 часа

Уважаеми кандидат-студенти, в профилите си може да видите резултатите от положените от Вас изпити от втората изпитна сесия - по френски език, по италиански език и по испански език.

Идентифициране на писмените работи по матекатика 14/04/2022 г. 15:00 часа

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по МАТЕМАТИКА  

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок – на 28 (четвъртък) и 29 (петък) април 2022 г.  от 10,00 до 16,00 часа

в сградата на Факултета по математика и информатика,

бул. Джеймс Баучър № 5, заседателна зала № 206, 2 етаж.

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.

  • 1 (current)