Френски език (втора изпитна сесия) - резултати 29/06/2019 г. 09:16 часа

Писмените работи от изпита по ФРЕНСКИ ЕЗИК, проведен на 28.06.2019 г., са проверени и резултатите са обявени в персоналната страница на всеки регистриран кандидат-студент, явил се на изпита.

Резултати от изпити се обявяват само на персонална информация в онлайн системата на Университета.

География (втора изпитна сесия) - резултати 28/06/2019 г. 13:31 часа

Писмените работи от изпита по география, проведен на 23.06.2019 г., са проверени и резултатите са обявени в персоналната страница на всеки регистриран кандидат-студент, явил се на изпита.

Резултати от изпити се обявяват само на персонална информация в онлайн системата на Университета.

Събеседване за специалност Изобразително изкуство (втора изпитна сесия) - резултати 24/06/2019 г. 17:45 часа

Резултатите от проведения на 22.06.2019 г. изпит - събеседване за специалност Изобразително изкуство са обявени и могат да се проверят само в личните профили на регистрираните и явили се на изпита кандидати в онлайн системата за кандидатстване в Университета.

Журналистика (устен) - резултати от втора изпитна сесия 23/06/2019 г. 16:40 часа

Оценките от изпита по журналистика (устен), проведен на 22.06.2019 г., са  обявени в персоналната страница на всеки регистриран кандидат-студент, явил се на изпита.

Резултати от изпити се обявяват само на персонална информация в онлайн системата на Университета.

Математика II (втора изпитна сесия) - резултати 23/06/2019 г. 16:38 часа

Писмените работи от изпита по математика, проведен на 16.06.2019 г., са проверени и резултатите са обявени в персоналната страница на всеки регистриран кандидат-студент, явил се на изпита.

Резултати от изпити се обявяват само на персонална информация в онлайн системата на Университета.