• 1 (current)
Идентифициране на писмените работи по математика II 12/05/2021 г. 12:23 часа

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по МАТЕМАТИКА II

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)  в двудневен срок – на 20 (четвъртък) и 21 (петък) май 2021 г.

от 10,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,00 часа

в сградата на Факултета по математика и информатика,бул. Джеймс Баучър № 5, заседателна зала № 206, 2 етаж.

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.

Резултати от изпита по Математика II 11/05/2021 г. 16:04 часа

Уважаеми кандидат-студенти,

Писмените работи от изпита по Математика II, проведен на 24.04.2021 г., са проверени от оценителите и резултатите са публикувани във вашите лични профили в онлайн системата за кандидатстудентската кампания за уч. 2021/2022 г.

  • 1 (current)