Идентифициране на писмените работи от изпита по биология - компонент 1 и компонент 2 24/04/2019 г. 17:40 часа

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по БИОЛОГИЯ - компонент 1 и компонент 2 (първа кандидатстудентска изпитна сесия) в двудневен срок – на 08 май (сряда) 2019 г. от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч. в Заседателната зала и на 09 май (четвъртък) 2019 г. от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч. в зала 243-А в сградата на БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ бул. Драган Цанков № 8 Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.

Идентифициране на писмените работи от изпита по история на България 24/04/2019 г. 17:32 часа
Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (първа кандидатстудентска изпитна сесия) в двудневен срок – на 08 май (сряда) от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч. в зала № 25 (II-ри етаж, Южно крило) и на 09 май (четвъртък) 2019 г. от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 часа, Ректорат, Софийски университет "Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител № 15. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж.
Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица.
Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.
История на България- резултати 24/04/2019 г. 17:23 часа

Писмените работи от изпита по история на България, проведен на 14.04.2019 г., са проверени и резултатите са обявени в персоналната страница на всеки регистриран кандидат-студент, явил се на изпита.

Резултати от изпити се обявяват само на персонална информация в онлайн системата на Университета.

Физика - резултати 24/04/2019 г. 16:08 часа

Писмените работи от изпита по ФИЗИКА, проведен на 21.04.2019 г., са проверени и резултатите са обявени в персоналната страница на всеки регистриран кандидат-студент, явил се на изпита.

Резултати от изпити се обявяват само на персонална информация в онлайн системата на Университета.

Събеседване за специалност Графичен дизайн - резултати 23/04/2019 г. 12:49 часа

Оценките от събеседването за специалност Графичен дизайн, проведен на 21.04.2019 г., са  обявени в персоналната страница на всеки регистриран кандидат-студент, явил се на изпита.

Резултати от изпити се обявяват само на персонална информация в онлайн системата на Университета.