Прием в специалност Фармация за учебната 2018/2019 г.

Кандидатстудентски изпити за специалностФармация за учебната 2018/19 г.
Първи изпит по химия:
на 25 март 2018 г. (неделя) от 14:00 ч. в сградата на Ректората на СУ
Първи изпит по биология: на 15 април 2018 г. (неделя) от 9:00 ч. в сградата на Ректората на СУ
Втори изпит по биология: на 10 юни 2018 г. (неделя) от 14:00 ч. в сградата на Ректората на СУ
Втори изпит по химия: на 16 юни 2018 г. (събота) от 14:00 ч. в сградата на Ректората на СУ

Условия за кандидатстване през учебната 2018/2019 г.

Факултетът по химия и фармация предвижда прием на студенти по държавна поръчка в специалност Фармация - редовно обучение.
За местата, субсидирани от държавата, приемът ще бъде проведен въз основа на конкурсни изпити по химия и по биология. Изпитът по химия се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса, и решаване на 4 логически задачи (2 неорганични и 2 органични) върху материала от VII до X клас от задължителна и профилирана подготовка. В конкурсния изпит не се включва материал извън дадената програма за подготовка. Изпитът по биология включва 30 тестови въпроса от материала за задължителна подготовка по биология от VIII до X клас и развиване на комбинирана тема (може да включва елементи от повече от един въпрос) от учебния материал за IX и/или X клас. Има възможност за явяване на две кандидат-студентски изпитни сесии – през април и през юни.

Класирането се осъществява на базата на:
- Оценките от конкурсните изпити по химия и биология с двойно тегло.
- Оценките по химия и биология от дипломата за средно образование с единично тегло.

Кандидатите трябва да са завършили средно образование, което им дава право да продължат обучението си във висше училище. Не трябва да имат придобита друга магистърска степен по магистърска програма, субсидирана от държавата.