Регистрация на кандидат-студент

Маркираните със знак * полета са задължителни за попълване.
Повторете фамилното име, ако по документ за самоличност сте с две имена(име и фамилия).
Друго официално име, записано в личните документи, извън трите имена.

Информиран съм с условията на Правилника за прием на студенти в Софийски университет “Св. Климент Охридски“ за учебната 2022/2023 година.

Съгласявам се предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от Софийски университет “Св. Климент Охридски“ като администратор на лични данни за целите на кандидатстване в Университета и на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, с която декларирам, че съм запознат/а.