На вниманието на всички кандидат-студенти!

Във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и № РД-19-139 от 13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

Приемането на заявления за явявяне на изпити в първата кандидатстудентска изпитна сесия продължава до 30.04.2020 г. Заявленията за изпитите се подават в електронизираната система за онлайн регистрация.

Първата кандидатстуденска сесия се отлага и изпитите по обявения график за първата сесия няма да се провеждат.

Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

Регистрация на кандидат-студент

Маркираните със знак * полета са задължителни за попълване.
Повторете фамилното име, ако по документ за самоличност сте с две имена(име и фамилия).
Друго официално име, записано в личните документи, извън трите имена.

Информиран съм с условията на Правилника за прием на студенти в Софийски университет “Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 година.

Съгласявам се предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от Софийски университет “Св. Климент Охридски“ като администратор на лични данни за целите на кандидатстване в Университета и на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, с която декларирам, че съм запознат/а.