КСК 2024 - Страница на кампанията

Здравейте,

Това е сайта на кандидат-студентската кампания на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2024 година.

Кампанията приключи на 01.10.2024 година в 08:00 часа.

Извън срока на кандидат-студентската кампания системата не предоставя информация за кандидат-студентите.