На вниманието на всички кандидат-студенти!

Във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и № РД-19-139 от 13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

Приемането на заявления за явявяне на изпити в първата кандидатстудентска изпитна сесия продължава до 30.04.2020 г. Заявленията за изпитите се подават в електронизираната система за онлайн регистрация.

Първата кандидатстуденска сесия се отлага и изпитите по обявения график за първата сесия няма да се провеждат.

Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

КСК 2020 - Страница на кампанията

Здравейте,

Това е сайта на кандидат-студентската кампания на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2020 година.

Кампанията приключи на 01.10.2020 година в 08:00 часа.

Извън срока на кандидат-студентската кампания системата не предоставя информация за кандидат-студентите.